Obhájte si svoje právo

s našou kvalifikovanou pomocou

Mobil

+421/903772925

image_15

Patent § Iurist

Známková kancelária začala svoje samostatné pôsobenie v r. 1998. Od roku 1999 rozšírila svoj predmet činnosti o služby patentovej kancelárie. Od r. 2001 vyvíja svoju činnosť ako Advokátska, patentová a známková kancelária. Ako dynamicky sa rozvíjajúca advokátska, patentová a známková kancelária poskytuje kvalitné a účinné právne služby takmer vo všetkých oblastiach práva pre fyzické aj právnické osoby z domova aj zo zahraničia. Naším cieľom je kvalifikovaným a vysoko profesionálnym úsilím pomáhať riešiť problémy našich klientov k ich maximálnej spokojnosti.

Právne služby poskytujeme v jazyku: slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, maďarskom a ruskom.

Pri poskytovaní komplexných právnych služieb spolupracujeme v jednotlivých prípadoch so špecialistami v danej oblasti ( účtovníci, daňový poradcovia, auditori, znalci, tlmočníci ), ktorých služby, spoločne s modernou technikou využívanou pri riešení Vašich problémov, nám umožňujú spolu s naším kvalifikovaným personálnym obsadením poskytovať právne služby efektívne, rýchlo a pritom v maximálnej kvalite.
V spolupráci s partnerskými zahraničnými subjektmi (advokátske kancelárie) zabezpečujeme ochranu práv klientov aj v zahraničí.

Spoznajte nás

V
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
advokát, patentový zástupca, Európsky patentový zástupca

E-mail: vneuschl@patent-iurist.sk
Tel: +421/2/59103910
Mobil: +421/903442975

Vzdelanie: STU Bratislava – Ekonomika a riadenie, UK Bratislava – Právnická fakulta
Jazykové znalosti: angličtina, nemčina, ruština
Špecializácia: Obchodné právo, priemyselné práva a právo duševného vlastníctva, konkurzné a reštrukturalizačné právo
Predseda Slovenskej komory patentových zástupcov, člen Legislation Comitee pri EPI

M
JUDr. Mária Šutková
advokát

E-mail: msutkova@patent-iurist.sk
Tel: +421/2/59103908
Mobil: +421/902418139

Vzdelanie: UK Bratislava – Právnická fakulta
Jazykové znalosti: angličtina, nemčina
Špecializácia: Obchodné a občianske právo, rodinné právo, pracovné právo, konkurzné právo, priemyselné práva

Z
Mgr. Zuzana Neuschlová
advokát

E-mail: zneuschlova@patent-iurist.sk
Tel: +421/2/59103903
Mobil: +421/903452087

Vzdelanie: UK Bratislava – Právnická fakulta
Jazykové znalosti: maďarčina
Špecializácia: Rodinné a občianske právo, rozvod, zverenie detí, výživné, vysporiadanie BSM, nehnuteľnosti. Špecialista na rodinné právo a súvisiace oblasti, vrátane zastupovania na súde, príprava podaní a návrhov

 

M
Mgr. Matúš Šutka
koncipient

E-mail: msutka@patent-iurist.sk
Tel: +421/2/59103902

Vzdelanie: UK Bratislava – Právnická fakulta
Jazykové znalosti: nemčina, angličtina
Špecializácia: Obchodné a Občianske právo, sporová agenda